Ławka betonowa LB309

Ławka betonowa LB309
Ławka betonowa LB309

Ławka betonowa z wygodnym siedziskiem wykonanym z drewna, bez oparcia. Ascetyczna bryła wykonana z betonu architektonicznego oraz drewniane wykończenie zapewniają komfort użytkowanie oraz łatwość utrzymania w czystości. Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienioną stabilność konstrukcji. Dodatkowym zabezpieczeniem może być impregnacja przeciw skutkom zmiennych warunków atmosferycznych oraz graffiti. Zobacz również inne warianty ławki w ofercie firmy Asklepios oraz wersję bez drewna.

200 x 50 x wys. 50 cm

WAGA: 1.100 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 1.100 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 3 298,34 zł (netto: 2 681,58 zł )
szt.

Ławka betonowa LB310

Ławka betonowa LB310
Ławka betonowa LB310

Wolnostojąca ławka betonowa z wygodnym siedziskiem wykonanym z drewna, bez oparcia. Kolory występujące w elementach drewnianych do wyboru: biały transparentny, szary drzewny, szary, czarny transparentny, czarny lazur, słomkowy, dąb naturalny, egzotyczny, kasztan, zielony lazur. Dzięki mnogości dostępnych kolorów betonowe ławki miejskie doskonale prezentują się zarówno na dużych otwartych przestrzeniach parków i placów jak i w centrach miast. W ofercie firmy Asklepios znajdują się również: ławki bez oparcia, betonowe siedziska oraz stoły ogrodowo-parkowe.

200 x 50 x wys. 50 cm

WAGA: 1.100 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 1.100 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 787,81 zł (netto: 1 453,50 zł )
szt.

Ławka betonowa LB311

Ławka betonowa LB311
Ławka betonowa LB311

Ławka wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w dwóch wersjach (o długości 150 cm oraz 200 cm), bez oparcia. Minimalistyczna bryła wykonana z betonu architektonicznego oraz drewniane wykończenie zapewniają komfort użytkowanie oraz łatwość utrzymania w czystości. Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienioną stabilność konstrukcji. Dodatkowym zabezpieczeniem może być impregnacja przeciw skutkom zmiennych warunków atmosferycznych oraz graffiti. W ofercie producenta małej architektury betonowej firmy Asklepios znajdują się również: betonowe siedziska, ławki miejskie bez oparcia oraz stoły parkowe.

150 x 50 x wys. 50 cm / 200 x 50 x wys. 50 cm

WAGA: 750/1.100 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1/1

WAGA PALETY: 750/1.100 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 2 105,22 zł (netto: 1 711,56 zł )
szt.

Ławka betonowa LB312

Ławka betonowa LB312
Ławka betonowa LB312

Ławka wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w dwóch wersjach (o długości 150 cm oraz 200 cm), bez oparcia. Ławka wyposażona została w wygodne siedzisko wykonane z kompozytu, dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. Minimalistyczna bryła wykonana z betonu architektonicznego oraz drewniane wykończenie zapewniają komfort użytkowanie oraz łatwość utrzymania w czystości. Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienioną stabilność konstrukcji. Dodatkowym zabezpieczeniem może być impregnacja przeciw skutkom zmiennych warunków atmosferycznych oraz graffiti. W ofercie producenta małej architektury betonowej firmy Asklepios znajdują się również: betonowe siedziska, ławki miejskie bez oparcia oraz stoły parkowe.

150 x 50 x wys. 49,5 cm / 200 x 50 x wys. 49,5 cm

WAGA: 750/1.100 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1/1

WAGA PALETY: 750/1.100 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 2 193,04 zł (netto: 1 782,96 zł )
szt.

Ławka betonowa LB313

Ławka betonowa LB313
Ławka betonowa LB313

Prezentowana ławka parkowa z oparciem, to jeden z wariantów betonowych ławek miejskich z rodziny produktów. Ławka wyposażona jest w siedzisko oraz wygodne oparcie z drewna. Minimalistyczna bryła wykonana z betonu architektonicznego oraz drewniane wykończenie zapewniają komfort użytkowanie oraz łatwość utrzymania w czystości. Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienioną stabilność konstrukcji. Zobacz także inne produkty znajdują się w ofercie firmy Asklepios: ławki bez oparcia, ławki z oparciem oraz siedziska.

150 x 58 x wys. 93 cm / 200 x 58 x wys. 93 cm

WAGA: 1.100 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 1.100 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 2 511,71 zł (netto: 2 042,04 zł )
szt.

Ławka betonowa LB314

Ławka betonowa LB314
Ławka betonowa LB314

Okrągłe siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego. Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Siedzisko LB314 po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Zobacz również inne produkty w ofercie firmy Asklepios np. stoły ogrodowo-parkowe, betonowe ławki z oparciem, ławki bez oparcia oraz siedziska.

Ø 150 x wys. 46cm

WAGA: 1.834 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 1.834 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 4 419,96 zł (netto: 3 593,46 zł )
szt.

Ławka betonowa LB315

Ławka betonowa LB315
Ławka betonowa LB315

Siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego. Charakteryzuje ją prostota, elegancja i uniwersalność, dzięki czemu znajdzie zastosowanie w wielu typach ciągów pieszych i terenów zielonych. Oferujemy dwie wielkości - długość 100 i 200 cm, dostępne w wielu wariantach kolorystycznych. Powierzchnia siedziska może również zostać wzbogacona o elementy drewniane. W ofercie firmy znajdują się również ławki z oparciem oraz ławki bez oparcia.

100/200 x 40 x wys. 46,5 cm

WAGA: 210/340 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2/2

WAGA PALETY: 420/680 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 297,26 zł (netto: 1 054,68 zł )
szt.

Ławka betonowa LB316

Ławka betonowa LB316
Ławka betonowa LB316

Ławka wykonana w technologii betonu architektonicznego, dostępna w dwóch wersjach (o długości 100 cm oraz 200 cm), bez oparcia. Ławka wyposażona została w wygodne siedzisko wykonane z drewna, dostępne w ośmiu wersjach kolorystycznych. Minimalistyczna bryła wykonana z betonu architektonicznego oraz drewniane wykończenie zapewniają komfort użytkowanie oraz łatwość utrzymania w czystości. Zobacz również siedzisko w wersji bez odeskowania. W ofercie producenta małej architektury betonowej firmy Asklepios znajdują się również: betonowe siedziska, ławki miejskie bez oparcia oraz stoły parkowe.

100 x 40 x wys. 50 cm / 200 x 40 x wys. 50 cm

WAGA: 210/340 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 627,22 zł (netto: 1 322,94 zł )
szt.

Ławka betonowa LB317

Ławka betonowa LB317
Ławka betonowa LB317

Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Siedzisko po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Uzu­peł­nie­niem jest siedzisko z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym oraz podwójna wersja siedziska. Zobacz także inne produkty w ofercie firmy Asklepios np. ławki parkowe bez oparcia, ławki z oparciem oraz betonowe siedziska.

55 x 80 x wys. 70 cm

WAGA: 290 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 580 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 099,03 zł (netto: 893,52 zł )
szt.

Ławka betonowa LB318

Ławka betonowa LB318
Ławka betonowa LB318

Siedzisko z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym. Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Siedzisko po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Zobacz również inne ławki, siedziska oraz stoły z betonu architektonicznego w ofercie firmy Asklepios.

110 x 80 x wys. 70 cm

WAGA: 317 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 634 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 253,35 zł (netto: 1 018,98 zł )
szt.

Ławka betonowa LB319

Ławka betonowa LB319
Ławka betonowa LB319

Eleganckie siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Zobacz również inne siedziska betonowe w ofercie firmy Asklepios.

165 x 80 x wys. 70 cm

WAGA: 600 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 600 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 2 416,36 zł (netto: 1 964,52 zł )
szt.

Ławka betonowa LB320

Ławka betonowa LB320
Ławka betonowa LB320

Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu płukanego. Siedzisko po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Uzu­peł­nie­niem jest siedzisko z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym oraz podwójna wersja siedziska. Zobacz także inne produkty w ofercie firmy Asklepios np. ławki parkowe bez oparcia, ławki z oparciem oraz betonowe siedziska.

55 x 80 x wys. 70 cm

WAGA: 290 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 580 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 045,08 zł (netto: 849,66 zł )
szt.

Ławka betonowa LB321

Ławka betonowa LB321
Ławka betonowa LB321

Siedzisko z prze­dłu­żo­nym sie­dzi­skiem dol­nym. Nie­zwy­kle sta­bil­ne sie­dzi­sko wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu płukanego. Siedzisko po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Zobacz również inne ławki, siedziska oraz stoły z betonu płukanego w ofercie firmy Asklepios.

110 x 80 x wys. 70 cm

WAGA: 317 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2

WAGA PALETY: 634 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 181,83 zł (netto: 960,84 zł )
szt.

Ławka betonowa LB322

Ławka betonowa LB322
Ławka betonowa LB322

Eleganckie siedzisko wykonane w technologii betonu płukanego. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia. Zobacz również inne siedziska betonowe w ofercie firmy Asklepios.

165 x 80 x wys. 70 cm

WAGA: 600 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1

WAGA PALETY: 600 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 2 298,43 zł (netto: 1 868,64 zł )
szt.

Ławka betonowa LB323

Ławka betonowa LB323
Ławka betonowa LB323

Prezenowana ławka jest no­wym wcie­le­niem be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go w czy­stej po­sta­ci. Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Wy­bar­wie­nia to ko­lo­ry ba­zo­we be­to­nu - sza­ry i bia­ły na ba­zie tych ce­men­tów, oraz bar­wio­ne w ma­sie z uży­ciem ko­lo­ry­sty­ki pig­men­tów do be­to­nu lub ma­lo­wa­ne we­dług pa­le­ty RAL dla po­trzeb Klien­ta. Ławka wyposażona została w drewniane siedzisko. W ofercie firmy znajduje się także wersja bez odeskowania. Zobacz również ławki z oparciem, ławki bez oparcia, betonowe siedziska i stoły parkowe.

41 x 41 x wys. 45 cm

WAGA: 165 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4

WAGA PALETY: 990 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 631,06 zł (netto: 513,06 zł )
szt.

Ławka betonowa LB324

Ławka betonowa LB324
Ławka betonowa LB324

Jednoosobowa ławka parkowa z wygodnym drewnianym siedziskiem, dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej . Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Wy­bar­wie­nia to ko­lo­ry ba­zo­we be­to­nu - sza­ry i bia­ły na ba­zie tych ce­men­tów, oraz bar­wio­ne w ma­sie z uży­ciem ko­lo­ry­sty­ki pig­men­tów do be­to­nu lub ma­lo­wa­ne we­dług pa­le­ty RAL dla po­trzeb Klien­ta. Zobacz również ławki z oparciem, ławki bez oparcia, betonowe siedziska i stoły parkowe.

50 x 50 x wys. 48cm

WAGA: 120 KG

Dostępność: Cena i dostępność wymaga uzgodnienia

Brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Ławka betonowa LB325

Ławka betonowa LB325
Ławka betonowa LB325

Eleganckie, sześcienne siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego. Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych np. betonu szarego, białego oraz barwionego w masie z możliwością pomalowania powierzchni farbą mineralną. W ofercie firmy Asklepios znajduje się również takie samo siedzisko z po­wierzch­nią wzbo­ga­co­na o drew­nia­ne ele­men­ty oraz inne elementy małej architektury betonowej np. betonowe ławki z oparciem, ławki bez oparcia oraz betonowe siedziska.

41 x 41 x wys. 41 cm

WAGA: 160 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4

WAGA PALETY: 960 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 470,48 zł (netto: 382,50 zł )
szt.

Ławka betonowa LB326

Ławka betonowa LB326
Ławka betonowa LB326

Ławka parkowa z fundamentem, drewnianym siedziskiem oraz oparciem wykonana w technologii betonu płukanego. Oferowane przez nas ław­ki wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko i opar­cie wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru np: kasz­tan, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. W naszej ofercie posiadamy również ławki bez oparcia, ławki z oparciem, siedziska oraz betonowe stoły parkowo-ogrodowe, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

200 x 57 x wys. 86 cm

WAGA: 190 KG

ILOŚĆ (SZT/PALETA): 5

WAGA PALETY: 950 KG

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Brutto: 1 392,61 zł (netto: 1 132,20 zł )
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl